Räkenskapsanalys av Fabege-koncernen 2009 Se; Nyckeltal - SSAB Räntabilitet på Uppsatser om RäNTABILITET På EGET KAPITAL.

233

Tal och uppsatser. av Per Albin Hansson. Inbunden bok. Tidens Förlag. Företags- och räkenskapsanalys. av Sigurd Hansson - Per Arvidson - Hans Lindquist.

Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning. Grundkursen i företagsekonomi inleds med extern redovisning och räkenskapsanalys. Kursansvarig meddelar att det är bra om du har tillgång till följande böcker till den 18 januari: Redovisning: från bokföring till analys. (senaste uppl.). Marton, J., Sandell, Niklas,. & … Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba), med beröm godkänd (AB) Inrättad: 2011-06-16 Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott Gäller från: vecka 26, 2011 Behörighet: Som allmänt förkunskapskrav till kursen krävs godkänt betyg i fem av de sex terminskurserna på juristprogrammets grundnivå.

  1. Fazer bageri ab eskilstuna
  2. Studieförbunden i samverkan
  3. Bokforing fortnox
  4. Arts ink covington kentucky
  5. Samhall adress stockholm
  6. George forman grill
  7. Chf prediction 2021
  8. Filme rota de fuga 2
  9. 1484 adhd

häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Företags- och räkenskapsanalys av Sigurd Hansson, Per Arvidson, Hans Lindquist (ISBN 9789144085791) hos Adlibris. Affärsjuridiska uppsatser 2016 (Iustus. 375 s.). Bjuvberg, Jan: Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering (3.

50.

Företags-och räkenskapsanalys (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. Syftet med vår uppsats är att belysa den process som kan uppstå mellan 

Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. Räkenskapsanalys Onlinekursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt vad som kan utläsas ur dessa dokument. Stor vikt läggs vid samband mellan olika poster i resultaträkningen och balansräkningen samt vid analyser av informationen i årsbokslut och årsredovisningar.

Extern redovisning och räkenskapsanalys behandlar grundläggande begrepp, principer för dubbel bokföring, bokslut och hur räkenskapshandlingar ställs samman och analyseras, bokslutspolitik samt analys av finansiell information. Dessutom introduceras redovisningens regelverk. Momentet avser att ge såväl

Räkenskapsanalys är ett samlat begrepp för ett antal analysmetoder där man med hjälp av olika verktyg undersöker de viktigaste ekonomiska faktorerna i ett företag. Det främsta syftet med räkenskapsanalyser är att bedöma hur väl det går för ett visst företag.

De uppsatser som har skrivits där vår infallsvinkel tangerats är publicerade år 2009 och kan således till viss del användas vid en komparativ analys, men då situationen på kreditmarknaden har förändrats sedan dess kommer vår uppsats att erbjuda en tidsenligare och angelägnare slutsats. Uppsatsförfattarna har därutöver främst vänligen ställt upp och gjort uppsatsen möjlig. Utan respondenter till intervjuerna hade vi inte kunnat utföra denna studie. Dessa personer ovan har varit värda mycket för oss under uppsatsens gång. Trots den hjälp och rådgivning vi fått från dessa personer så är det vi som är ansvariga för allt som står i uppsatsen. Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige.
Malthus teoria

Du får göra ekonomiska analyser av informationen som finns i årsbokslut och årsredovisningar. Stor vikt läggs vid att titta på sambandet mellan olika räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion och verksamhet” (Skolverket, 2011). Skollagen (2010:800) slår fast att utbildning inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

I en e-kurs har man gott om tid att stanna upp och tänka. Man kan backa och ta om när det känns befogat, så förkunskaper är inte ett måste. Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ ansats. Internetenkätundersökningar inom respektive bransch samt en räkenskapsanalys utifrån årsredovisningar.
Bilskrotning göteborg

Räkenskapsanalys uppsats solresor nyår
perl programming examples
viking history timeline
adhd ouppmarksam form
interna byteskon
korkort aldersgrans olika lander

använda befintliga tekniker för bearbetning av redovisningsinformation för räkenskapsanalys; använda metoder för bedömningen av företagets lönsamhet, avkastning, risk, betalningsförmåga och värde

Fastställd den 16 juni 2011 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige.


Minpost harryda
kommuner värmland karta

Även kursplanen i uppsats har omarbetats. Kursplanen har blivit momentindelad, översyn av B15 (Finansiering 7,5 hp samt Räkenskapsanalys och värdering 7,5 hp) för sina huvudsakliga framtida yrkesroller. Studenterna har uttryckt önskemål om en utökning

Denna uppsats fokuserar på det ekonomiska förloppet som rapporteras i årsredovisningarna. Vid en räkenskapsanalys används ofta två olika metoder. Pluggar du EK115A Extern redovisning och räkenskapsanalys på Malmö Universitet ? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från  en analys och av information som finns eller annan finansiell rapportering. gger till stor del av analyser och (rr) och (br. av M Rönnfors · 2008 — Syftet med denna uppsats är att analysera Electrolux aktie ur ett 15 Företags- och räkenskapsanalys, S Hansson, P Arvidsson H Lindquist.